21 Jun 2018 Слънчев бряг В момента: 30C
Скорост на вятъра: 6.44 Посока: S Видимост: 25.91

Училище за Пилоти

»
»


NPPL(М):

Програма за обучение на любители пилоти е разработена от Асоциация на свръхлека авиация в България. 

До обучение на програмата се допускат кандидати, които са редовни членове на Асоциация на свръхлека авиация в България и претежават валидно свидетелство за медицинска годност, което се издава от общопрактикуващ лекар. 
При възраст под 18 години кандидатът следва да представи и декларация, съдържаща писменото съгласие на родителите или настойниците.  До първи самостоятелен полет по време на обучението може да бъде допуснат кандидат, навършил 16-годишна възраст, а националното свидетелство за любител пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство - NPPL(M) се издава след навършване на 17 години.

Лиценз NPPL(М) дава право на прителжателя си да извършва самостоятелни полети или полети като втори пилот на всеки микролайт, използван за нетърговска дейност (с максимална излетна маса 450 кг и до 2 места и/или с парашутна система и максимална излетна маса 472,5 кг и до 2 места) на територията на Република България.

-срок за обучение: 25 летателни часа
-медицина: декларация заверена от GP общопрактикуващ лекар
- теоретична подготовка: 62 часа (7 дисциплини). Проверка се провежда от обучаващия инструктор.
- изпит: полага се пред изпитващ инструктор определен от ACAБ.


Летателната програма включва най-общо:

* Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
* Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
* Запознаване с района на полети на Летище “Слънчев бряг”.
* Подготовка за полет и предполетни операции.
* Превозни полети с инструктор.
* Самостоятелни полети.
* Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
* Радионавигационно обучение на български език.
Преди и след всеки полет инструкторът провежда брифинг с кандидата за анализ на подготовката, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им.


При успешно завършване на обучението, изпълнителната дирекция на Асоциацията предлага кандидата на ГД ГВА за издаване на национално свидетелство за любител пилот - NPPL(M) с вписване на съответния квалификационен клас - ( A).

PPL(A):

PPL(A) e програма за обучение на любители пилоти.

Лиценз PPL(A) дава право на прителжателя си да извършва самостоятелни полети или полети като втори пилот на всеки едномотерен самолет, използван за нетърговска дейност.

Изисквания за започване на курс:
- минимална възраст: 17 години.
- документи: копие от диплома за средно или висше образование, лична карта, сертификат за медицинска годност клас 2 (съгласно законите на РБ, сертификатът трябва да бъде издаден от Европейски специализиран медицински център)

Курсът е разделен на 2 части: теоретично обучение и летателно обучение 45 летателни часа

- Теоретична част: продължителността е 132 часа с преподаватели по 9 дисциплини.

За да се лицензира кандидатът трябва да положи 9 изпита пред ГД „ГВА“ на български или английски език. Сесиите с изпити са ежемесечни. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка.

- Летателна част:

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолетите и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

* Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
* Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
* Запознаване с района на полети на Летище “Слънчев бряг”.
* Подготовка за полет и предполетни операции.
* Превозни полети с инструктор.
* Самостоятелни полети.
* Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
* Радионавигационно обучение.
Преди и след всеки полет инструкторът провежда брифинг с кандидата за анализ на подготовката, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им.

По време на летателната проверка с продължителност 01:30 часа, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори. 


VFR Night:
за полети нощем по VFR


Програмата включва:

Теоретично обучение: 8 часа за запознаване с характерните особености при провеждане на полети нощем

Летателно обучение: 6 часа.


FI(A):

Курс за обучение на инструктори за притежатели на LAPL(A) и PPL(A)