Ценоразпис

»
»

Такса излитане/кацане: 30 лева
Такса многократни излитания/кацания: 30 лева/час

Такса престой на ВС в хангар:
До 24 часа 40 лева
Месечна такса 450 лева

Такса престой на ВС на перон:
До 24 часа 20 лева
Месечна такса 300 лева

За продължителен престой е възможно договаряне на гореупоменатите цени.