Sunny Sky Air

»

ЗАКОНИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
НАРЕДБА Н-1УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ГД ГВА:

УДОСТОВЕРЕНИЕ BG.H-1-04-01
УДОСТОВЕРЕНИЕ BG.H-1-04-02ДОКУМЕНТИ НА "СЪНИ СКАЙ ЕЪР" ЕООД:

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА


 

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В "СЪНИ СКАЙ ЕЪР" ЕООД:

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПИЛОТИ НА МИКРОЛАЙТ (клас А)
ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУКТОРИ FI (M) клас (А)


ЗАЯВЛЕНИЯ И ФОРМИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА "СЪНИ СКАЙ ЕЪР" ЕООД:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ ЗА NPPL(M) клас (А)
МЕДИЦИНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА СВРЪХЛЕКО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТ ЗА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ - NPPL(M), КЛАС (А)
ДНЕВНИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
ИЗПИТЕН ЛИСТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ДИСЦИПЛИНА
ИЗПИТЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕДЕН УСТЕН ИЗПИТ С КАНДИДАТА ЗА NPPL (M), клас (A) ПО ПОЗНАВАНЕ НА СЛВС, НА КОЕТО ЩЕ МУ СЕ ИЗВЪРШИ ЛЕТАТЕЛНАТА ПРОВЕРКА
СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ОБУЧАЕМ ПИЛОТ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЛЕТИ ПО МАРШРУТ
ПРОТОКОЛ ОТ ЛЕТАТЕЛНА ПРОВЕРКА
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ НАСТОЙНИК НА КАНДИДАТ ЗА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ - NPPL(M), КЛАС (А)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ЛЮБИТЕЛ-ПИЛОТ НА МИКРОЛАЙТ NPPL(M) – клас A
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНА ПРОВЕРКА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТ ЗА FI(M) клас (А)
ОТЧЕТНА ФОРМА НА ПРОВЕРЯВАЩ
ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛИСТ НА ОБУЧАЕМ ПИЛОТ
ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛИСТ НА ОБУЧАЕМ ИНСТРУКТОР
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ FI(M) клас (А)


ТАКСИ:

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ "СЪНИ СКАЙ ЕЪР" ЕООД