03 Jan 2019 Слънчев бряг В момента: 5C
Скорост на вятъра: 12.87 Посока: WNW Видимост: 25.91

Училище за Пилоти

»
»


NPPL(М):

Програма за обучение на любители пилоти е разработена от Асоциация на свръхлека авиация в България. 

До обучение на програмата се допускат кандидати, които са редовни членове на Асоциация на свръхлека авиация в България и претежават валидно свидетелство за медицинска годност, което се издава от общопрактикуващ лекар. 
При възраст под 18 години кандидатът следва да представи и декларация, съдържаща писменото съгласие на родителите или настойниците.  До първи самостоятелен полет по време на обучението може да бъде допуснат кандидат, навършил 16-годишна възраст, а националното свидетелство за любител пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство - NPPL(M) се издава след навършване на 17 години.

Лиценз NPPL(М) дава право на прителжателя си да извършва самостоятелни полети или полети като втори пилот на всеки микролайт, използван за нетърговска дейност (с максимална излетна маса 450 кг и до 2 места и/или с парашутна система и максимална излетна маса 472,5 кг и до 2 места) на територията на Република България.

-срок за обучение: 25 летателни часа
-медицина: декларация заверена от GP общопрактикуващ лекар
- теоретична подготовка: 62 часа (7 дисциплини). Проверка се провежда от обучаващия инструктор.
- изпит: полага се пред изпитващ инструктор определен от ACAБ.


Летателната програма включва най-общо:

* Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
* Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
* Запознаване с района на полети на Летище “Слънчев бряг”.
* Подготовка за полет и предполетни операции.
* Превозни полети с инструктор.
* Самостоятелни полети.
* Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
* Радионавигационно обучение на български език.
Преди и след всеки полет инструкторът провежда брифинг с кандидата за анализ на подготовката, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им.


При успешно завършване на обучението, изпълнителната дирекция на Асоциацията предлага кандидата на ГД ГВА за издаване на национално свидетелство за любител пилот - NPPL(M) с вписване на съответния квалификационен клас - ( A).